Σας προσκαλέσουμε στο 16ο International Youth Conference με θέμα «European Values for the Future of SEE countries». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2018, στο Κρούσεβο της ΠΓΔΜ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Youth Alliance-Krusevo με την υποστήριξη του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και τον τρόπο συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη να επικοινωνήσουν με τον φορέα υλοποίησης στο Facebook, στο Twitter, στο Skype (krusevo youth) και φυσικά μέσω email (conference2018@krusevoconference.org.mk).

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 25η Αυγούστου 2018. Το προφίλ και τα ενδιαφέροντα των αιτούντων θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις απόψεις που θα αποκρυσταλλωθούν στη σχετική έκθεση ιδεών που θα συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής τους.

To International Youth Conference θα δώσει την ευκαιρία σε 58 συμμετέχοντες από 16 χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης να παρακολουθήσουν το Συνέδριο με πλήρη υποτροφία (80% των ταξιδιωτικών δαπανών και 100% των εξόδων διαμονής, διατροφής και του κόστους συμμετοχής). Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν λάβει πλήρη υποτροφία, θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο συνέδριο με μειωμένο κόστος συμμετοχής, βάσει των προσόντων και ενδιαφερόντων του.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης συμμετέχει και υποστηρίζει από την αρχή την ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια να έρθουν κοντά νέοι από διάφορες χώρες των Βαλκανίων προκειμένου να συνδιαλλαγούν για καίρια ζητήματα της εποχής μας.