Η ELSA αποτελεί ένα διεθνή, ανεξάρτητο, μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που δραστηριοποιείται στο πεδίο της νομικής επιστήμης και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές Νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Ιδρύθηκε στις 04.05.1981 στη Βιέννη από πέντε φοιτητές Νομικής προερχόμενους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα απαριθμεί 43 Εθνικά σωματεία, 356 Τοπικά παραρτήματα και περίπου 50000 μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ELSA Greece (Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας) αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της ELSA (European Law Students’ Association) και αποτελεί μέλος της διεθνούς συνομοσπονδίας της ELSA International από το 1990 και αποτελείται από 3 τοπικά παραρτήματα: ELSA Athens, ELSA Thessaloniki και ELSA Komotini.

Go to Top