Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι η πλατφόρμα των εθνικών συμβουλίων νεολαίας και των νεανικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προασπίζει τα δικαιώματα των νέων σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη.
Το Φόρουμ εργάζεται πάνω στους τομείς των πολιτικών για τη νεολαία και του youth work.