Παράταση για υποβολή αιτήσεων στην Εβδομάδα Νεολαίας ENTER! : ως το απόγευμα της 6ης Μαΐου 2019

Το ENTER! αποτελεί μια Εβδομάδα Νεολαίας που διοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο να φέρει κοντά νέους, οργανισμούς και πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση ενός πλαισίου για την πρόσβαση στην κοινωνία των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Η δράση απευθύνεται σε οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από μια ομάδα ατόμων.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα : https://www.coe.int/en/web/youth/-/extended-deadline-to-apply-for-the-enter-youth-week