Ψήφισμα της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Καλούμε την ελληνική και διεθνή κοινότητα:
• να στηρίξει την προσπάθεια διάσωσης και κατά χώραν ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Σταθμού Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες αποφάσεις και μελέτες,
• να υποστηρίξει την απόλυτα συμβατή συνύπαρξη των Αρχαίων και του Μετρό και
• να στείλει μήνυμα στην πολιτική ηγεσία για την ανάδειξη του παρελθόντος μας μέσα από το μέλλον. Να σταματήσει το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρείται να γίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες.

Υπογράφουμε στο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHYeC1M31EFO60ZdV8_aJ4XHdT3_Va3rsi_Gnv3_kUjvbTHQ/viewform?fbclid=IwAR2EZiL-wvUUvcrYDc_Bk28X4I2rCpB-BRvFcAa0xMk15_uD5K4c-eITBNI