Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου

https://www.coe.int/el/web/portal/contacts

Δράσεις από τον Οργανωτή

Καμία Δράση αυτή τη στιγμή

Go to Top