Φορείς Δράσεων European Youth Forum

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας είναι η πλατφόρμα των εθνικών συμβουλίων νεολαίας και των νεανικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προασπίζει τα δικαιώματα των νέων σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωμένα Έθνη.
Το Φόρουμ εργάζεται πάνω στους τομείς των πολιτικών για τη νεολαία και του youth work.

Καμία Δράση αυτή τη στιγμή

Go to Top