Φόρτωση Εκδηλώσεις

Μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων, μέσω zoom, για όσους ενδιαφέρονται για τον εθελοντισμό, να ταξιδέψουν στις χώρες
της Ευρωπαικής Ένωσης και για το πρόγραμμα του Erasmus+. Σε κάθε συνάντηση δίνονται γενικές πληροφορίες, αλλά καθεμία
θα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι συναντήσεις είναι δωρεάν, με συμπλήρωση της αίτησης.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top