Απρίλιος, 2020

28ΑπρΟλοήμερη15ΙούνΠροτεινόμενη ΔράσηΔιδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Θέσεις στα δορυφορικά και ασύρματα συστήματα επικοινωνίας(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου προκηρύσσει 8 Διδακτορικές και 12 Μεταδιδακτορικές θέσεις υψηλής ειδίκευσης στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ασφάλειας, Αξιοπιστίας και Εμπιστοσύνης (SnT), ιδίως για την ερευνητική ομάδα SIGCOM , με επικεφαλής τον καθηγητή Symeon Chatzinotas και τον καθηγητή Björn Ottersten, το οποίο επικεντρώνεται στην επεξεργασία σήματος για εφαρμογές δορυφορικής / ασύρματης επικοινωνίας / δικτύωσης και ραντάρ.

Στο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους τομείς ενδιαφέροντος των προγραμμάτων.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Απρίλιος 28 (Τρίτη) - Ιούνιος 15 (Δευτέρα)

Go to Top