Μάιος, 2020

01ΜάιΟλοήμερη01ΙούνΠροτεινόμενη ΔράσηΔιδακτορικές Υποτροφίες στη Μηχανική EPSRC και SFI CDT στη Βιώσιμη (Πράσινη) Χημεία(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το Πανεπιστήμιο Nottingham προσφέρει 48μηνες υποτροφίες για διδακτορικές θέσεις σε κλάδους που αφορούν:  χημεία, βιοχημεία, χημική μηχανική, τις βιοεπιστήμες, τη βιοτεχνολογία, τις φυσικές επιστήμες, τη φαρμακευτική και λοιπά σχετικά επιστημονικά πεδία. Απευθύνεται σε πτυχιούχους με βαθμό ,τουλάχιστον, ‘λίαν καλώς’ ή σε αποφοίτους τριετών προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στα παραπάνω πεδία μαζί με ένα μεταπτυχιακό ή τουλάχιστον μονοετή εμπειρία στη βιομηχανία

Οι υποψήφιοι θα έρθουν σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως οι χημικές αντιδράσεις συνεχούς ροής και τη διαδικασία μοντελοποίησης στη διάρκεια αυτού του 4ετούς διδακτορικού προγράμματος, και θα έχουν μισθό περίπου 15.000 λίρες ετησίως.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων:  1 Ιουνίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Μάιος 1 (Παρασκευή) - Ιούνιος 1 (Δευτέρα)

Go to Top