Απρίλιος, 2020

06ΑπρΟλοήμερη30Προτεινόμενη ΔράσηΕλληνικά Πετρέλαια - 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Εθνικοί Φορείς

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση και σύγχρονες προσεγγίσεις σε τομείς Μηχανικής, Ενέργειας, Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής.

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree).

Απευθύνονται σε: 10 μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες (Έως τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θεματικές ενότητες που αφορούν σε Τομείς της Μηχανικής και της Ενέργειας. Έως τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θεματικές ενότητες που αφορούν σε Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης. Έως δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές που αφορούν σε Τομείς Θετικών Επιστημών.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Απρίλιος 6 (Δευτέρα) - 30 (Πέμπτη)

Go to Top