Νοέμβριος, 2020

08ΝοεΟλοήμερη07ΔεκΘέση υποψήφιου διδάκτορα(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, με τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων. Τα πεδία έρευνας αφορούν τη βελτιστοποίηση μηχανολογικών κατασκευών, την ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθοδολογιών χρήσης ρομποτικών, τη μελέτη περιβαλλοντικών υλικών, τη παρασκευή υποστρωμάτων σε μηχανολογικές εφαρμογές, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις συστημάτων κίνησης οχημάτων. Δίνεται μία θέση σε κάθε πεδίο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συννημένα: μία Αίτηση και Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, ένα Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Οι φάκελοι των υποψηφίων υποβάλλονται έως 7/12/2020 15:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική (CD) μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το παρακάτω link της προκήρυξης.

 

Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας: 7/12/2020, 15:00

Έναρξη - Λήξη

Νοέμβριος 8 (Κυριακή) - Δεκέμβριος 7 (Δευτέρα)

Τοποθεσία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Go to Top