Φεβρουάριος, 2021

15Φεβ1:00 πμ1:00 πμΜεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα1:00 πμ - 1:00 πμ Κατηγορία Δράσεων:Μεταπτυχιακές ΣπουδέςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems «M.I.S.») οδηγεί στην απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2 ή ανώτερο). Το προγράμμα θα αρχίσει το Μάρτιο του 2021, διαρκεί συνολικά 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα σπουδών & 1 εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας) και θα εισαχθούν κατά ανώτατο όριο 70 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 2.950 ευρώ, ενώ προσφέρονται και υποτροφίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δίδακτρα-υποτροφίες και το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού: https://www.uom.gr/mis.

 

Απευθύνεται σε: Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοους Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας: 15/2/2021

Έναρξη - Λήξη

(Δευτέρα) 1:00 πμ - 1:00 πμ

Go to Top