Απρίλιος, 2020

24ΑπρΟλοήμερηΠροτεινόμενη ΔράσηΟικονομική υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών - Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα(Ολοήμερη: Παρασκευή) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Ιδρυτές Νίκος και Λύντια Τρίχα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 24 Απριλίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Ολοήμερη (Παρασκευή)

Go to Top