Μάρτιος, 2021

07ΜαρΟλοήμερηΠροτεινόμενη ΔράσηΠρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών(Ολοήμερη: Κυριακή) Κατηγορία Δράσεων:Πρακτική ΆσκησηΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.)  προσφέρει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τέσσερις (4) θέσεις
για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων. Η πρακτική άσκηση είναι εθελοντική (αμισθί) με διάρκεια τρεις μήνες και διεξάγεται εξ αποστάσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ. Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@idos.gr με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου _εαρινή ΜΕΤ. πρακτική 2021]. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με ηλεκτρονική διεύθυνση – αριθμό τηλεφώνου, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς απαραίτητα και από το αποδεικτικό της αγγλικής γλώσσας.

 

Απευθύνεται σε: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν σε τμήματα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας.

 

Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας: 15/3/21

 

Έναρξη - Λήξη

Ολοήμερη (Κυριακή)

Go to Top