Ιανουάριος, 2021

15ΙανΟλοήμερη22ΦεβΠροκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις»(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:Μεταπτυχιακές ΣπουδέςΘεματικές Δράσεις:Νεολαία,ΠεριβάλλονΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

 

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 22 Φεβρουαρίου 2021 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.ihu.gr/ucips/applications. Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό)
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το παρακάτω link της προκήρυξης

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Φεβρουαρίου 2021 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων

Έναρξη - Λήξη

Ιανουάριος 15 (Παρασκευή) - Φεβρουάριος 22 (Δευτέρα)

Go to Top