Μάιος, 2020

09ΜάιΟλοήμερη18Προτεινόμενη ΔράσηΠρόγραμμα Ανταλλαγής Erasmus+ "Bookmarks VS. Hate Speech"(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:Ανταλλαγές Νέων,Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:ΜΚΟ

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των νεαρών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του hate speech, και να προάγουν την ιδιαίτερη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου, την κοινωνική ένταξη και αλληλεγγύη μέσα από την συνεργασία πολυεθνικών ανθρώπων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το KA1 of the European Commission Erasmus Plus Programme. Επίσης, το κόστος σχετικά με την στέγαση θα καλυφθεί και το κόστος του ταξιδιού εξαρτάται από τα χιλιόμετρα (για την Ελλαδα είναι 275 ευρώ). Τέλος, υπάρχει κόστος συμμετοχής 30 ευρώ.

Έναρξη - Λήξη

Μάιος 9 (Σάββατο) - 18 (Δευτέρα)

Τοποθεσία

Ζακοπάνε, Πολωνία

Go to Top