Φεβρουάριος, 2021

23ΦεβΟλοήμερηΠροτεινόμενη ΔράσηΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση(Ολοήμερη: Τρίτη) Κατηγορία Δράσεων:Μεταπτυχιακές ΣπουδέςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη «Δημόσια Διοίκηση – Master in Public Management – MPM». Στο Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 7ο κύκλο του ΠΜΣ, που θα αρχίσει
τον Οκτώβριο του 2021, θα είναι 40. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τη διαδικασία αίτησης και τα απαραίτητα διακιολογητικά, ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών: Δευτέρα 31/5/2021

Έναρξη - Λήξη

Ολοήμερη (Τρίτη)

Go to Top