Νοέμβριος, 2020

08ΝοεΟλοήμερηΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων(Ολοήμερη: Κυριακή) Κατηγορία Δράσεων:ΕργασίαΦορείς Δράσεων:Εθνικοί Φορείς,Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι προσλαμβάνονται επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες και διπλωματούχοι εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Μέχρι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη μορφή (βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) καθώς και τρία (3) CD με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το παρακάτω link της προκήρυξης.

 

Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας: 12/11/2020

Έναρξη - Λήξη

Ολοήμερη (Κυριακή)

Τοποθεσία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Go to Top