Νοέμβριος, 2020

08ΝοεΟλοήμερηΠρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων(Ολοήμερη: Κυριακή) Κατηγορία Δράσεων:Αμοιβόμενη Θέση,ΕργασίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων σχετικά με τη διεξαγωγή διδακτικού έργου. Ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι προσλαμβάνονται επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες και διπλωματούχοι εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 09/11/2020, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο αντίστοιχα) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το παρακάτω link της προκήρυξης.

 

Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας: 9/11/2020

Έναρξη - Λήξη

Ολοήμερη (Κυριακή)

Τοποθεσία

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Go to Top