Απρίλιος, 2021

01ΑπρΟλοήμερη30ΝοεΣχεδιασμός προγράμματος κατάρτισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΘεματικές Δράσεις:Ανθρώπινα ΔικαιώματαΦορείς Δράσεων:Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

 

Η δράση αφορά προτάσεις για πρότζεκτ δημιουργίας εθνικών και τοπικών δράσεων με θέμα την εκπαίδευση που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει χορηγία 5.000 ευρώ για τα επιλεγόμενα πρότζεκτ από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πέρα από τα χρήματα παρέχεται και εκπαιδευτική και θεσμική υποτήριξη. Τον Φεβρουάριο θα λάβει χώρα ένα προπαρασκευαστικό εργαστήριο. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα προκύρηξης.

 

Απευθύνεται σε: ΜΚΟ, ιδρύματα ή κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα, τους νέους ή την εκπαίδευση

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/12/2020, 23:59

Έναρξη - Λήξη

Απρίλιος 1 (Πέμπτη) - Νοέμβριος 30 (Τρίτη)

Go to Top