Μάιος, 2020

22ΜάιΟλοήμερηΣχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(Ολοήμερη: Παρασκευή) Κατηγορία Δράσεων:Εκπαιδευτικά ΠρογράμματαΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:European Parliament

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το Πρόγραμμα Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπό έχει την αναβάθμιση της γνώσης των νέων γύρω από τον ευρωπαϊκό κοινοβουλευτισμό, τις αξίες της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, καθώς και για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους πολίτες.

Καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση δράσεων και αποστολή του εντύπου αξιολόγησης: 22 Μαΐου 2020

Έναρξη - Λήξη

Ολοήμερη (Παρασκευή)

Go to Top