Μάιος, 2020

22ΜάιΟλοήμερη30ΣεπΠροτεινόμενη ΔράσηΥποτροφίες για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στον τομέα της Αρχιτεκτονικής(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Οι υποτροφίες DAAD προσφέρουν σε απόφοιτους πανεπιστημίων την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Γερμανικά πανεπιστήμια μέσα από μεταπτυχιακά ή συνεχιζόμενα προγράμματα σπουδών. Τα τελευταία προσφέρουν την ευκαιρία ολοκλήρωσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή παροχής κρατικής πιστοποίησης (γερμανική αναγνώριση). Οι υποτροφίες καλύπτουν μηνιαία πληρωμή της τάξης των 850 ευρώ, επίδομα ταξιδιού και πληρωμή για ασφάλεια υγείας.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους αρχιτεκτονικής, εσωτερικής αρχιτεκτονικής, συντήρησης αρχαιοτήτων, χωροταξία και ανάπτυξη, αρχιτεκτονική τοπίου ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Μάιος 22 (Παρασκευή) - Σεπτέμβριος 30 (Τετάρτη)

Τοποθεσία

Γερμανία

Go to Top