Μάιος, 2020

25ΜάιΟλοήμερη16ΑυγΠροτεινόμενη ΔράσηΥποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου της Κύπρου(Ολοήμερη)

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Στα πλαίσια της  ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε Κύπρο και Ελλάδα, η Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου της Κύπρου παραχωρεί αριθμό υποτροφιών σε προσοντούχους/ες υποψήφιους/ες που επιθυμούν ν’ αναπτύξουν τις διοικητικές και ηγετικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Οι υποτροφίες προσφέρονται , αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, υπό μορφή μειώσεων στα δίδακτρα.

Συγκεκριμένα προσφέρονται:

  1.  Προγράμματα Μερικής Φοίτησης (διάρκειας 24 μηνών), ένα στην Αγγλική και ένα στην Ελληνική γλώσσα, με βραδινά μαθήματα. Τα προγράμματα μερικής φοίτησης απευθύνονται σε εργαζόμενους επαγγελματίες που επιθυμούν ν’ ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζουν να εργάζονται.
  2.  Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (διάρκειας 12 μηνών) στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο ακολουθεί εντατικότερο πρόγραμμα διδασκαλίας, τόσο σε βραδινά όσο και σε πρωινά μαθήματα.
    Ανταποκρινόμενο στις πρωτοφανείς προκλήσεις που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19) και στην Κύπρο, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου υιοθέτησε άμεσα την αξιοποίηση πληροφορικής τεχνολογίας για τηλεκπαίδευση και τηλεργασία και έτσι συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του αυτή την περίοδο, μέχρι την επάνοδο στην ομαλότητα.
    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα +357-22893600, 22893630 ή 22893632.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 16 Αυγούστου 2020

Έναρξη - Λήξη

Μάιος 25 (Δευτέρα) - Αύγουστος 16 (Κυριακή)

Go to Top