Ιανουάριος, 2021

25Ιαν(Ιαν 25)1:00 πμ14Απρ(Απρ 14)1:00 πμΥποτροφίες start-up της Μεταπτυχιακής Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βασιλείας(Ιανουάριος 25) 1:00 πμ - (Απρίλιος 14) 1:00 πμ Κατηγορία Δράσεων:Μεταπτυχιακές Σπουδές

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Η Μεταπτυχιακή Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (G3S) του Πανεπιστημίου της Βασιλείας παρέχει το θεσμικό πλαίσιο για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών. Οι γλώσσες εργασίας της σχολής είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Οι υποτροφίες προορίζονται για την υποστήριξη των αποφοίτων στα πρώτα στάδια του διδακτορικού τους, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναπτύξουν ερευνητικές προτάσεις για υποβολή σε φορέα χρηματοδότησης όπως το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, προκειμένου να αποκτήσουν οικονομική στήριξη για την υπόλοιπη διάρκεια των διδακτορικών τους έργων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Απριλίου 2021

Έναρξη - Λήξη

Ιανουάριος 25 (Δευτέρα) 1:00 am - Απρίλιος 14 (Τετάρτη) 1:00 am

Τοποθεσία

Ελβετία

Go to Top