Απρίλιος, 2020

ΑπρΟλοήμερηΠροτεινόμενη Δράση1 διδακτορική και 2 μεταδιδακτορικές θέσεις στο εφαρμοσμένο deep learning στη μαγνητική τομογραφία και τη φυσικήΜηνιαία Διάρκεια (Απρίλιος) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Εθνικοί Φορείς

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

  • Προσφέρονται τρεις θέσεις πλήρους απασχόλησης καθορισμένης διάρκειας τριών χρόνων σχετικά με τη “Μάθηση διαγνωστικών καρκίνου μέσα από την απεικόνιση του μαγνητικού συντονισμού με σταθμισμένη διάχυση” , ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Ερευνών της Νορβηγίας. Η πραγματοποίηση του έργου θα λάβει χώρα στο νοσοκομείο St Olav.
  • Καθήκοντα: έρευνα και διεξαγωγή αποτελεσμάτων μέσα από τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, της παράδοσης σεμιναρίων κ.α., παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων στον ερευνητικό τομέα μέσα από βιβλιογραφικές πηγές, συμμετοχή και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα, επίβλεψη, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, μαθητών και ερευνητών.
  • Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων: όσον αφορά τους υποψηφίους για διδακτορική διατριβή είναι απαραίτητο το μεταπτυχιακό και το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη φυσική, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών ή μία παρόμοια με του Νορβηγικού Πανεπιστημίου (NUTU) πειθαρχεία και γνώση.Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια είναι δύσκολο να επιλεχθούν. Αναφορικά με τις προσωρινές θέσεις εργασίας των ατόμων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μετά – διδακτορική έρευνα ισχύουν, εξίσου, οι παραπάνω προϋποθέσεις.
  • Ο μισθός κυμαίνεται από τα 479 ευρώ έως και 600, ανάλογα με τις επιδόσεις των επιλεγμένων ερευνητών.
  • Στην αίτηση η γλώσσα γραφής επιβάλλεται να είναι η Αγγλική ή κάποια Σκανδιναβική και να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά μαζί με συμπληρωματικές πιστοποιήσεις που θα αναδεικνύουν την αυθεντικότητα τους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 31/5/2020

Έναρξη - Λήξη

Μηνιαία Διάρκεια (Απρίλιος)

Τοποθεσία

Trondheim, Νορβηγία

Go to Top