Μάρτιος, 2020

18ΜαρΟλοήμερη30ΑπρΠροτεινόμενη Δράση10 υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό - ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Εθνικοί Φορείς,ΜΚΟ

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Η μη κερδοσκοπική εταιρία κοινωνικής προσφοράς  ελληνικού εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ,  θα χορηγήσει δέκα (10) υποτροφίες  ύψους 15.000 ευρώ εκάστη, μεταπτυχιακών σπουδών προ-διδακτορικού επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, για σπουδές σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος.

Απευθύνεται σε αιτούντες οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω
  • Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1990 και μετά
  • Υποψήφιοι  με  ατομικό  συνολικό  δηλωθέν  εισόδημα  μικρότερο  των 25.000  ευρώ και οικογενειακό  συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) μικρότερο των 50.000 ευρώ
  • Υποψήφιοι  σπουδαστές  προγραμμάτων  πλήρους  παρακολούθησης  και  όχι  μερικής  ή  εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 30 Απριλίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Μάρτιος 18 (Τετάρτη) - Απρίλιος 30 (Πέμπτη)

Φορέας

Go to Top