Απρίλιος, 2020

29ΑπρΟλοήμερη28ΜάιΠροτεινόμενη Δράση11 Διδακτορικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Βιέννης για το πρόγραμμα "Ιεραρχικός Σχεδιασμός Υβριδικών Συστημάτων (HiDHyS)"(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το Doctoral College Advanced Functional Materials (DCAFM) αναζητά 11 νέους διδακτορικούς φοιτητές για το πρόγραμμα “Ιεραρχικός Σχεδιασμός Υβριδικών Συστημάτων (HiDHyS)”, που χρηματοδοτείται μέσω ενός έργου doc.funds από το Αυστριακό Επιστημονικό Ταμείο (FWF). Οι θέσεις ενσωματώνονται στη Διδακτορική Σχολή της Βιέννης στη Φυσική (VDSP) και στα προγράμματα διδακτορικής κατάρτισης στις Σχολές Φυσικής και Χημείας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Οι επιλεχθέντες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2020 και η φοίτηση θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Η απασχόληση είναι για 30 ώρες / εβδομάδα ως συνήθως για τους διδακτορικούς φοιτητές και ο μισθός αντιστοιχεί στη συλλογική συμφωνία διαπραγμάτευσης του Πανεπιστημίου της Βιέννης.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 28 Μαΐου 2020 

Έναρξη - Λήξη

Απρίλιος 29 (Τετάρτη) - Μάιος 28 (Πέμπτη)

Φορέας

Go to Top