Μάιος, 2020

21ΜάιΟλοήμερη30ΣεπΠροτεινόμενη Δράση140 Υποτροφίες στο Εξωτερικό(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο προσφέρουν την δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, συγκεκριμένα σε άτομα που θέλουν να διεξάγουν μεταπτυχιακή έρευνα ή διδακτορική, να διεκδικήσουν υποτροφίες σε διαφορετικούς κλάδους και θέσεις παγκοσμίως.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://career.duth.gr/portal/?q=node/93771#.XxiE6p4zaUl

Έναρξη - Λήξη

Μάιος 21 (Πέμπτη) - Σεπτέμβριος 30 (Τετάρτη)

Go to Top