Απρίλιος, 2020

30ΑπρΟλοήμερη30ΙούλΠροτεινόμενη Δράση2 Διδακτορικές Θέσεις στη "Φυσική συμπυκνωμένης ύλης" στο Πανεπιστήμιο Konstanz(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Δύο διδακτορικές θέσεις είναι διαθέσιμες στον ερευνητικό τομέα της υπεραγωγικής σπιντρονικής και των υπεραγωγών συσκευών για τεχνολογικές εφαρμογές. Τα ερευνητικά έργα επικεντρώνονται στον συνδυασμό υπεραγωγών και σιδηρομαγνητικών υλικών για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγάλα κέντρα δεδομένων και εφαρμογές κβαντικής τεχνολογίας.

Οι διδακτορικές θέσεις χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt μέσω μιας ερευνητικής επιχορήγησης Sofja Kovalevskaja και από το πρόγραμμα DFG SPP2244 «2D Materials – Physics of van der Waals [hetero] δομές (2DMP)», αντίστοιχα. Η έρευνα έχει έντονη διεπιστημονική εστίαση, στη διασταύρωση μεταξύ της επιστήμης υλικών, της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης και της φυσικής χαμηλής θερμοκρασίας. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Απρίλιος 30 (Πέμπτη) - Ιούλιος 30 (Πέμπτη)

Φορέας

Go to Top