Μάιος, 2020

26ΜάιΟλοήμερη10ΑυγΠροτεινόμενη Δράση2 διδακτορικές υποτροφίες FWO Project "Housing For Refugee Inclusion"(Ολοήμερη) Κατηγορία Δράσεων:ΥποτροφίεςΘεματικές Δράσεις:ΝεολαίαΦορείς Δράσεων:Ιδρύματα

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

  • O κάθε υποψήφιος οφείλει να κατέχει δίπλωμα στον τομέα της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής-αρχιτεκτονικής, των αστικών σπουδών, του πολεοδομικού σχεδιασμού, της αστικής διακυβέρνησης, των κοινωνικών επιστημών ή ισοδύναμου ή μεταπτυχιακό τίτλο σε έναν από τους παραπάνω (ή σχετικούς) τομείς, τουλάχιστον τιμημένος για εξαιρετικά ακαδημαϊκά αποτελέσματα, διεπιστημονική εμπειρία και ευαισθησία για το θέμα της στέγασης των προσφύγων σε σχέση με διαδικασίες φιλοξενίας και κατοχής.
  • Ο υποψήφιος πρέπει να ενδιαφέρεται για την επιστημονική έρευνα και θα δημοσιεύσει σε σχετικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά για να διαδώσει αποτελεσματικά τα ερευνητικά πορίσματα.
  • Ο υποψήφιος πρέπει είναι πρόθυμος να μάθει γλώσσες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες για την έρευνα και είναι ικανός και προετοιμασμένος να διεξάγει εντατική έρευνα αρχειοθέτησης σε σχετικά πλαίσια έρευνας.
  • Οι υποτροφίες είναι πλήρους απασχόλησης για 48 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι αιτήσεις λήγουν στις 9 Αυγούστου 2020 και πρέπει να περιλαμβάνουν:

  1. ένα γράμμα κινήτρου (έως 1 Α4) και
  2. ένα ενημερωμένο βιογραφικό.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν στην επιστολή του κινήτρου την προτίμησή τους για έναν από τους δύο τομείς που περιλαμβάνονται στο ερευνητικό έργο (στεγαστικός σχεδιασμός / διακυβέρνηση στέγασης). Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν στη λίστα θα προσκληθούν για συνέντευξη την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2020 και μια τελική λίστα θα κυκλοφορήσει λίγο μετά. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή την πρώτη εναλλακτική ημερομηνία που συμφωνήθηκε από κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Viviana d’Auria (viviana.dauria@kuleuven.be) και τον Luce Beeckmans (luce.beeckmans@ugent.be) ή για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα ή την υποστήριξη, με diversiteit.HR@kuleuven.be.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτήν την εργασία το αργότερο στις 10 Αυγούστου 2020 μέσω του διαδικτυακού εργαλείου εφαρμογής.

 

Έναρξη - Λήξη

Μάιος 26 (Τρίτη) - Αύγουστος 10 (Δευτέρα)

Φορέας

Go to Top