Ιανουάριος, 2021

25Ιαν(Ιαν 25)1:00 πμ17Φεβ(Φεβ 17)1:00 πμ3 Μεταδιδακτορικές Θέσεις Ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του Turku(Ιανουάριος 25) 1:00 πμ - (Φεβρουάριος 17) 1:00 πμ Κατηγορία Δράσεων:Μεταδιδακτορικές Θέσεις

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Η TIAS δέχεται αιτήσεις τριών (3) μεταδιδακτορικών ερευνητών για τριετή περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2022. Τα πρόσωπα που θα επιλεχθούν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το διδακτορικό τους μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής της αίτησης.

Η TIAS επιλέγει ερευνητές μέσω διεθνούς πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και δέχεται αιτήσεις από όλους τους κλάδους εντός των πέντε συστατικών της σχολών (Οικονομικά, Εκπαίδευση, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες). Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία. Στην επιστολή κινήτρων τους, οι αιτούντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο η εργασία τους συμπληρώνει την υπάρχουσα εργασία στο Πανεπιστήμιο, προσδιορίζοντας τόσο το τμήμα στο οποίο επιθυμούν να βρίσκονται όσο και τα σχετικά μέλη του προσωπικού των οποίων η εργασία ευθυγραμμίζεται με τη δική τους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17 Φεβρουαρίου 2021

Έναρξη - Λήξη

Ιανουάριος 25 (Δευτέρα) 1:00 am - Φεβρουάριος 17 (Τετάρτη) 1:00 am

Τοποθεσία

Φινλανδία

Go to Top