Νοέμβριος, 2020

08Νοε(Νοε 8)1:00 πμ15Δεκ(Δεκ 15)1:00 πμ4 θέσεις διδακτορικής φοίτησης στο «The Marie Sklodowska-Curie Innovation Training Network ‘Plenoptic Imaging‘»(Νοέμβριος 8) 1:00 πμ - (Δεκέμβριος 15) 1:00 πμ Κατηγορία Δράσεων:Διδακτορικές θέσειςΘεματικές Δράσεις:Νεολαία

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Η εικονοποίηση τύπου «plenoptic» «PLENOPTIMA» είναι ένα τετραετές πρόγραμμα του H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network το οποίο αναπτύσσει διατομεακή προσέγγιση στην εικόνα τύπου «plenoptic» που περιλαμβάνει νέο οπτικό υλικό, μεθόδους επεξεργασίας σήματος, νέες υπολογιστικές αρχιτεκτονικές και επιστημονική μοντελοποίηση εικόνας. Για το σκοπό αυτό η «PLENOPTIMA» ενώνει 5 από τις πιο ισχυρές ερευνητικές ομάδες της Ευρώπης στους τομείς της νανοφωτονικής, της απεικόνισης, και της νοημοσύνης των μηχανών με 12 καινοτόμες εταιρίες, ερευνητικά ινστιτούτα και ένα σύστημα προανταγωνιστικών εταιριών που αναπτύσσει και προωθεί συσκευές και υπηρεσίες απεικόνισης. Απευθύνεται σε διδακτορικούς υποψήφιους  που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Φυσικής/Πληροφορικής ή σε άλλο συναφή τομέα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 15 Δεκεμβρίου 2020

Έναρξη - Λήξη

Νοέμβριος 8 (Κυριακή) 1:00 am - Δεκέμβριος 15 (Τρίτη) 1:00 am

Φορέας

Go to Top