Νοέμβριος, 2020

15Νοε(Νοε 15)1:00 πμ10Φεβ(Φεβ 10)1:00 πμCY Cergy Paris Université - Πρόγραμμα στέγασης(Νοέμβριος 15) 1:00 πμ - (Φεβρουάριος 10) 1:00 πμ

Περισσότερα

Λεπτομέρειες Δράσης

Το Πρόγραμμα Fellows-in-Residence 2021 είναι ένα στεγαστικό πρόγραμμα που φιλοξενεί έως 8 ερευνητές εκτός CY Initiative, για μια περίοδο που κυμαίνεται από 4 μήνες έως ένα έτος. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην προώθηση διεπιστημονικών ανταλλαγών, διεθνών συνεργασιών και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των εταίρων της CY Initiative.Όλοι οι τομείς έρευνας είναι επιλέξιμοι. Οι υπότροφοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν την έρευνά τους σύμφωνα με την ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται από τα εργαστήρια CY Initiative.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : 11 Ιανουαρίου 2021 (1ο στάδιο ), 10 Φεβρουαρίου 2021 (2ο στάδιο)

 

Έναρξη - Λήξη

Νοέμβριος 15 (Κυριακή) 1:00 am - Φεβρουάριος 10 (Τετάρτη) 1:00 am

Τοποθεσία

CY Cergy Paris Université, Γαλλία

Go to Top